Hikayemiz

UKAİM Öncesi Dönem

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Hakan Karakaya 2006 yılında, kurduğu Tüm Özel Dedektifler Derneği ile kayıp ve istismara uğramış çocuklarla ilgili kar amacı gütmeksizin, önleyici, koruyucu çalışmalar yürütmüş ve uluslararası bir çocuk pornografisi üretim, dağıtım ve depolama yapan bir suç örgütünün açığa çıkarılması ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Bununla beraber internette Güvende Kalın platformunu kurarak özellikle çocukların internet ortamında güvende kalması adına ebeveynlere düşen yükümlülüklere de önem vermiştir.

UKAİM Kuruluş Dönemi

Derneğin Kurucu üyesi ve genel sekreteri olan Nasuh Buğra Karadağ, Ümit Hakan Karakaya’nın projelerinden yola çıkarak ve yaptığı çalışmalar ve sonucunda çocukların cinsel bakımdan sömürülmesi, kaçırılması vd. fiilerle ilgili olarak Türkiye’de önleyici bir sosyal sorumluluğun olmadığını, özellikle internet üzerinden çocukların sömürülmesi gibi konularda Sosyal Medya Platformlarıyla ilişkiye geçebilen gerek kamusal ve gerek özel kuruluşların olmadığından veya yetersiz olduğundan bahisle NCMEC referans alınarak ulusal bir proje kurulması için temel adımları atmış kuruluş döneminde gerekli fedakarlığı üstlenmiştir. Ardından İsmail Çebi, Dr. Cem Yüksel ve Mesut Öztürk bu alandaki derin tecrübeleriyle Uluslararası Kayıp Çocuk Araştırma ve istismar Önleme Derneği’nin amacına ismine yakışır biçimde faaliyet göstermesi için büyük katkılar sunmuş ve sunmaya devam etmektedirler.