Bizimle İletişime Geçin

Çocukların maruz kaldığı bir istismar, kaçırılma, saldırı, sömürü, müstehcenliğe konu bir durum veya kayıp bir çocuk söz konusu olduğunda olayı detaylarıyla beraber bizlere bildirmenizin ardından sizlerle iletişime geçerek Ulusal Kayıp Çocuk Araştırma ve İstismar Önleme Merkezi olarak elimizden gelen desteği vereceğiz.

Ülkenin kar amacı gütmeyen kayıp çocukların araştırılması ve çocuk istismarının önlenmesi ile ilgili tüm konularda kapsamlı raporlama merkezi olan UKAİM, kaçırma, istismar ve sömürüye karşı mücadeleye öncülük etmektedir.Ulusal Kayıp Çocuk Araştırma ve İstismar Önleme Merkezi, misyonu kayıp çocukların bulunmasına yardımcı olmak, çocukların cinsel sömürüsünü azaltmak ve çocuk mağduriyetini önlemek olan özel, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. UKAİM, çocuk kaçırmalarının önlenmesi, kayıp çocukların kurtarılması ve çocukların cinsel sömürüsünü önleme ve bunlarla mücadele etmek için hizmetler sunmaya yardımcı olmak için aileler, mağdurlar, özel sektör, kolluk kuvvetleri ve toplum gönüllüleriyle birlikte çalışır.

 

Yapabilecekleriniz aşağıda sıralanmıştır.

 

5237 sayılı ve 26/9/2004 kabul tarihli Türk Ceza Yasası uyarınca, çocuk; henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişileri ifade etmektedir. Bununla beraber, 9 Aralık 1994 tarihinde kabul edilen ve ülkemizde 27.01.1995 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi m. 34 gereğince taraf devletler, çocuğu, her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suiistimale karşı koruma güvencesi vermiş ve bu amaçla taraf Devletler, çocukların pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak sömürülmesini önlemek amacıyla ulusal düzeyde ve ikili ile çok taraflı ilişkilerde gerekli her türlü önlemleri almakla mükellef kılınmıştır.

Ayrıca 15 yaşının altında her çocuğun ne şekilde olursa olsun cinsel dokunulmazlığının ihlal edilmesi yasalarca suç olarak düzenlendiği gibi 15 yaş ve üzerindeki her çocuğunda cebir veya kullanılarak cinsel dokunulmazlığının ihlali suç olarak düzenlenmiştir. Çocukların maruz kaldığı bir istismar, saldırı, sömürü veya müstehcenliğe konu bir durum söz konusu olduğunda olayı detaylarıyla beraber yardim@ukaim.org adresine bildirin.

Bir Çocuk İstismarını Bildirin

Kayıp çocuk 18 yaşını doldurmamış, nerede olduğu veya akıbeti ebeveyni, vasisi veya akrabaları tarafından bilinmeyen, vesayet veya koruması altındaki kurumdan izinsiz ayrılan veya izinli olsa dahi kuruma geri dönmeyen ve hakkında kolluk birimlerine kayıp müracaatı yapılmış kişilerdir. Kolluk birimlerine yapmanızın ardından bizlere bilgi, belge ve verileri aktarmanız durumunda sizlere yardımcı olmak için gerekli süreci başlatacağız.

Çocuk Kayıp Bildirimi Yapın

Sorununuzun yukardakilerden farklı olduğunu ancak yine de bir çocuğun tehlike altında veya güvende olmadığını düşünüyorsanız yardim@ukaim.org adresinden bizlere sorununuzu detaylarıyla aktarabilirsiniz. Yardımcı olabileceğiz her durum için elimizden gelen sorumluğunu üstlenmeye hazırız. Çünkü güvenli bir çocukluk her çocuğun hakkıdır.

 

Yardım Alın

Ebeveyni, vasisi veya akrabaları tarafından ihmal veya istismar edilen bir çocuk veya buna benzer konular için bizlere bildirim yapabilirsiniz. Sorunun detaylarını aktarmanızın ardından gereken bilgilendirmeyi sizlere aktaracağız.

Bir Sorunu Bildirin