Bir Sorunu Bildirin

Bir Sorunu Bildirin

Çocukların maruz kaldığı bir istismar, ihmal, kötü  muamele, saldırı, sömürü veya müstehcenliğe konu bir durum söz konusu olduğunda olayı detaylarıyla beraber yardim@ukaim.org adresine bildirin.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, “çocuğun sağlığını, fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkileyen, bir yetişkin, toplum veya ülkesi tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan davranışlar” çocuk istismarı olarak kabul edilir. Çocukların, Ebeveynlerin veya başkalarının bakımı altında iken “her türlü fiziksel ve zihinsel şiddete” karşı korunması gerektiği de Ülkemizin taraf olduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme de yer almaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Haklarına dair Sözleşme gereği hazırlanarak BM Çocuk Hakları Komitesine sunulan ilk ülke raporumuzu inceleyen Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemlerinde, “Çocuk İstismarı ve İhmali” başlığı altında, 46. maddede “…ev içi şiddet kötü muamele ve cinsel istismar da dahil her tül sömürü hakkında araştırma yaptırmasını taraf devlete tavsiye etmektedir…” denilmektedir.

Bu Sözleşmeyi imzalayan Devletlerin kabul ettiği gibi, çocuklar: Fiziksel ve duygusal şiddete veya taciz, cinsel taciz dahil kötü muamele biçimlerine karşı koruma ve İşkenceye veya diğer zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı cezalara karşı koruma altındadırlar

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye göre, taraflar çocukların yukarıda belirtilen konularda özgürce görüşlerini ifade etmelerine izin vermek ve bu görüşleri dikkate almakla yükümlüdür.

Sorunlar

Başlıca sorunlar aşağıda sıralanmıştır.

A. Çocukların dijital ortamlarda baştan çıkarılarak mahrem görüntülerinin alınması

Çevrimiçi Baştan Çıkarma, geniş bir çevrimiçi sömürü kategorisidir ve  bir çocuğun cinsel içerikli görüntüler çekmesi ve/veya nihayetinde biriyle cinsel amaçlarla yüz yüze görüşmesi veya çevrimiçi olarak cinsel bir sohbete katılması veya bazı durumlarda, çocuğun cinsel imajlarını alınmasıyla sonuçlanır. Bu tür bir mağduriyet sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları, oyun platformları vb.  her platformda gerçekleşebilmektedir.

Çocukları cezbetmek için kullanılan en yaygın yöntemler şunlardır:

 • Çocuktan kendisinin cinsel içerikli görüntülerini isteme veya görüntüleri karşılıklı olarak paylaşma.
 • İltifatlar yoluyla bir ilişki geliştirmek.
 • Kendilerinin müstehcen görüntülerini gönderme veya sunma.
 • Daha gençmiş gibi davranmak.
 • Hediye kartı, alkol, uyuşturucu, konaklama, ulaşım veya yemek gibi bir vaatlerde bulunma.

 

B. CSAM

İngilizce Child Sexual Abuse Material ifadesinin kısaltması olan CSAM, çocukların cinsel istismarı nitelikli materyal anlamına gelir. Fotoğraflar, videolar ve bilgisayar tarafından oluşturulan   görüntüler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, reşit olmayan bir bireyin müstehcen görüntülerinin kullanıldığı her türlü görsel öğe, CSAM kapsamına girer. CSAM yorumumuz, ABD’de   “çocuk pornografisi” için resmi tanıma uymaktadır.

Şüpheli CSAM’yi nasıl bildirebilirim?

CSAM olan bir bağlantı, web sitesi veya içerikle karşılaşırsanız bunu polise, NCMEC‘ye, UKAİM’e veya bulunduğunuz bölgedeki ilgili kuruluşa bildirebilirsiniz. Google ürünlerinde çocuklara yönelik uygunsuz içerik veya davranış görür ya da yaşarsanız bu durumu bize bildirebilirsiniz. Google ürünlerinde diğer kullanıcıların çocuğunuzla iletişim kurmasını engellemek ve çocuğunuzun göreceği içerikleri filtrelemek için Google Hesabı ayarlarını yönetebilirsiniz.

C. Çocukların fuhuşa sürüklenmesi

18 yaşından küçük bir çocuğun ticari bir cinsel eylem yoluyla reklamı yapıldığında, talep edildiğinde veya istismar edildiğinde meydana gelen bir çocuk istismarı şeklidir. Ticari bir seks eylemi, herhangi bir kişiye cinsel aktivite için para, uyuşturucu veya kalacak bir yer gibi bir şeyin verildiği veya alındığı herhangi bir cinsel eylemdir.

Herhangi bir çocuk bir tacir tarafından hedef alınabilirken, araştırmalar, veriler ve hayatta kalanların yaşadığı deneyim ve uzmanlık, tacirlerin ve alıcıların genellikle güçlü destek ağlarından yoksun, geçmişte şiddete maruz kalmış, evsiz kalmış veya toplum tarafından marjinalleştirilmiş gençleri hedeflediğini ortaya çıkardı. İnsan tacirleri, manipülasyon ustalarıdır ve çocuğu kendi çıkarları için kontrol etmek ve cinsel olarak sömürmek için psikolojik baskı ve korkutma kullanarak güvenlik açıklarını avlarlar. Çocuk seks ticareti konusu karmaşıktır. Çocuk seks ticaretinin çeşitli biçimlerini ve göstergelerini anlamak, önleme, tanımlama ve müdahale için fırsatlar yaratabilir.

Çocuk seks ticareti, sağlık etkileri, psikolojik ve fiziksel travma ve hatta ölüm dahil olmak üzere ani ve uzun vadeli yıkıcı sonuçlara yol açabilir.

D. Evden Kaçan ve Tehlike Altında Olan Çocuklar

Evden veya devlet bakımından kaçmak için risk faktörleri çok yönlüdür. Aşağıdaki faktörler, ergenlik dönemindeki çocukların evden veya devlet bakımından kaçma nedenlerinden başlıcalarıdır.

 • Fiziksel veya cinsel istismar
 • Aile çatışması
 • Cinsiyet kimliği veya cinsel yönelimin kabul edilmemesi
 • Madde bağımlılığı
 • Tıbbi sorun/gelişimsel veya fiziksel engel
 • Gebelik
 • Bir arkadaş, romantik partner veya biyolojik aile ile birlikte olmak
 • Suça Sürüklenme
 • Fuhuşa Sürüklenme
 • Sosyal reddedilme veya zorbalık

Önleme ve müdahale, çocukları daha güvende tutmanın anahtarıdır. Kolluk kuvvetlerine kayıp bir çocuk bildiriminde bulunduktan sonra, ebeveynlerin veya yasal vasilerin yardim@ukaim.org adresinden bizlere ulaşmalarını önemle rica ederiz.

Bildirin

Çocukların maruz kaldığı bir istismar, ihmal, tehlike, kötü  muamele, saldırı, sömürü veya müstehcenliğe konu bir durum söz konusu olduğunda olayı detaylarıyla beraber yardim@ukaim.org adresine bildirin.

Uluslararası Kayıp Çocuk Araştırma ve İstismar Önleme Derneği, misyonu kayıp çocukların bulunmasına yardımcı olmak, çocukların cinsel sömürüsünü azaltmak ve çocuk mağduriyetini önlemek olan özel, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. UKAİM, çocuk kaçırmalarının önlenmesi, kayıp çocukların kurtarılması ve çocukların cinsel sömürüsünü önleme ve bunlarla mücadele etmek için hizmetler sunmaya yardımcı olmak için aileler, mağdurlar, özel sektör, kolluk kuvvetleri ve toplum gönüllüleriyle birlikte çalışır.

Uçtan uca şifreleme

Uçtan uca şifreleme, herhangi bir üçüncü taraf alıcının bir kişinin diğerine gönderdiği bilgileri görüntülemesini, okumasını veya bunlardan haberdar olmasını engellemeyi veya engellemeyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Çevrimiçi veri güvenliğiyle ilgili artan endişelere yanıt olarak, birçok teknoloji şirketi, potansiyel olarak korkunç koşullarla bu stratejiyi benimsiyor.

Uçtan uca şifrelemenin kullanılması, şirketlerin veya herhangi bir üçüncü tarafın, çocuklara yönelik sansürlenmemiş cinsel istismar materyallerine yönelik çevrimiçi talebi sürdürmek için interneti kullanan kişilerin faaliyetleri de dahil olmak üzere, platformlarında meydana gelen yasa dışı faaliyetleri tespit etmesini engelleyecektir.

Kişisel güvenliğin son derece önemli olduğuna inanıyoruz ve çevrimiçi gizliliği iyileştirme çabalarını destekliyoruz. Ancak bu çözüm, çocukların cinsel istismarını tespit etmek için istisnasız uygulanırsa, milyonlarca istismar olayı gizli kalacak ve bu genç kurbanlar bu korkunç suçlardan herhangi bir yardım veya korumadan yoksun kalacak.

Çocukları Koruma İlkeleri

20 Şubat 2020’de NCMEC, teknoloji endüstrisine Uçtan Uca Şifreli Ortamlarda Çocukları Korumaya Yönelik Beş İlkeyi özetleyen bir açık mektup yayınladı.

 • Bir kullanıcının 18 yaşından küçük olduğunu belirttiği hesaplar için uçtan uca şifreli iletişim uygulamayın.
 • Suçluların çocuklara yönelik cinsel istismar materyali dağıtmasını önlemek için, en azından şu anda mevcut olanlar kadar etkili veya daha iyi tespit teknolojileri uygulayın.
 • Yetişkinler tarafından çocukların cinsel bakımını belirlemek için çocuk koruma topluluğu tarafından incelenen teknolojiyi benimseyin.
 • Çocuk mağdurların kurtarılmasına ve suçluların sorumlu tutulmasına yardımcı olacak eyleme geçirilebilir bilgilerle birlikte, görünürde çocuklara yönelik cinsel istismarı hemen UKAİM’in Yardım Hattına bildirin.
 • Kolluk kuvvetlerinin çocuklara yönelik cinsel istismarı etkili bir şekilde araştırmak için mevcut yasal süreci kullanabilmesini sağlayın.