Çocuk Kayıp Bildirimi Yapın

Çocuk Kayıp Bildirimi Kayıp çocuk 18 yaşını doldurmamış, nerede olduğu veya akıbeti ebeveyni, vasisi veya akrabaları tarafından bilinmeyen, vesayet veya koruması altındaki kurumdan izinsiz ayrılan veya izinli olsa dahi kuruma geri dönmeyen ve hakkında kolluk birimlerine kayıp müracaatı yapılmış kişilerdir. Kolluk birimlerine yapmanızın ardından bizlere bilgi, belge ve verileri yardim@ukaim.org  üzerinden aktarmanız  durumunda sizlere yardımcı … Çocuk Kayıp Bildirimi Yapın okumayı sürdür