Çocuk İstismarı ve İstismarın Türleri

Çocuk İstismarı ve İstismarın Türleri

Çocukların maruz kaldığı bir istismar, ihmal, kötü  muamele, saldırı, sömürü veya müstehcenliğe konu bir durum söz konusu olduğunda olayı detaylarıyla beraber yardim@ukaim.org adresine bildirin.

Çocuk istismarı, tespit edildiği anda müdahale edilmesi gereken çok ciddi bir sorundur. Herhangi bir ailede ortaya çıkabilir, ancak ebeveynlerin çocuklarının istismara uğradığını düşünmeleri durumunda dikkat etmeleri gereken bazı uyarı işaretleri vardır. Çocuğunuzun istismara uğradığını düşünüyorsanız veya bir çocuk istismarı olayı hakkında bilginiz varsa, yetkilileri aramaktan çekinmeyin.

Çocuk istismarı kötü bir şeydir. Ne pahasına olursa olsun tolere edilmemesi gereken bir suçtur. Bu yazıda size çocuk istismarının tanımlarını ve farklı çocuk istismarı türlerini sunacağım. Ayrıca çocuk istismarını önlemenin yollarını tartışacağım. Çocuk İstismarı, çocuğa fiziksel veya duygusal zarar verme eylemidir. Çocuk istismarının pek çok türü vardır, ancak biz sadece en yaygın dördünü tartışacağız.

Çocuk istismarının en yaygın dört türü duygusal istismar, fiziksel istismar, cinsel istismar ve ihmaldir.

duygusal istismar, çocuğa duygusal zarar verme eylemidir. duygusal istismar, hakaretleri, tehditleri ve sürekli aşağılamaları içerebilir.

Fiziksel istismar, çocuğa fiziksel zarar verme eylemidir. fiziksel istismar yumruklama, tokat atma veya tekmelemeyi içerebilir.

Cinsel istismar, bir çocukla cinsel özgürlüklerin alınması eylemidir. cinsel istismar tecavüz, ensest ve tacizi içerebilir.

İhmal, bir çocuğa yetersiz yemek, giysi veya barınak sağlama eylemidir. ihmal, bir çocuğu uzun süre gözetimsiz bırakmayı da içerebilir.

Unutulmamalıdır ki, hiçbir zaman birbirine özel bir tür çocuk istismarı yoktur. Örneğin bir çocuk hem duygusal istismarın hem de fiziksel istismarın kurbanı olabilir. Çocuk istismarcılarının her zaman çocuğun tanıdığı biri olması gerekmediğini de hatırlamak önemlidir. Çocuk istismarcısı, çocuğun hiç tanımadığı biri olabilir.

Çocuk istismarını önlemenin yolları arasında kendinizi çocuk istismarı konusunda eğitmek, çocuklarınızın kimlerle vakit geçirdiğinin farkında olmak ve çocuklarınızla etkileşim kurarken sağduyu kullanmak sayılabilir.

Biraz açarsak, çocuk istismarının en yaygın dört türü duygusal istismar, fiziksel istismar, cinsel istismar ve ihmaldir.

Çocuk istismarı, fiziksel ve duygusal yaralanmalar, cinsel saldırılar ve psikolojik kötü muamele dahil olmak üzere çocuğa zarar veren herhangi bir eylem veya ihmaldir. Ebeveynler, veliler, bakıcılar (akrabalar veya arkadaşlar dahil), öğretmenler/okul yöneticileri gibi güvenilir bir konumda bulunan herkes tarafından gerçekleştirilebilir. Çocuk istismarcıları, çocukla akraba olmayan ancak bir şekilde onlar üzerinde otorite sahibi olan kişileri de içerebilir (koçlar gibi). Çocuk istismarı erkekleri ve kızları eşit olarak etkiler; ancak, erkeklere yönelik, kızlara yönelik şiddetten daha az dikkat çeken belirli şiddet türleri vardır.

Çocuk istismarını neyin oluşturduğunu daha iyi anlamak için öncelikle meydana gelebilecek farklı istismar türlerini anlamak gerekir. Bu dört istismar türünün her biri, her birinin örnekleriyle birlikte aşağıda açıklanmıştır.

Duygusal istismar, bir veya her iki ebeveynin çocuğun korktuğu veya utandığı bir ortam yaratmasıyla ortaya çıkan bir istismar türüdür. Bu, lakap takma, eleştirme ve sözlü taciz şeklinde olabilir. Duygusal istismara uğrayan çocuklar, cezalandırılmaktan ya da daha fazla istismarın hedefi olmaktan korktukları için istismarı kimseye anlatamayacaklarını hissederler. Duygusal istismar, mağdurun korku ve utancına dayanır. İstismarcı, kurbanı manipüle etmek için sözlü veya duygusal istismar kullandığında ortaya çıkar. İstismarcı genellikle kurbanı utandırmaya veya kendinden korkmaya çalışır.

Fiziksel istismar, cezalandırmak ya da kontrol etmek amacıyla çocuğa acı çektirme ya da yaralamadır. Bu, çocuğa vurmayı, tokatlamayı, yakmayı, sıkmayı veya çocuğu sürüklemeyi içerebilir. Fiziksel istismar, bir çocuğun acı çekerken uzun mesafeler koşmak gibi aşırı görevleri gerçekleştirmesini de içerebilir. Fiziksel istismar, istismarcının acı veya yaralanma verme arzusuna dayanır. Fiziksel istismar birçok şekilde olabilir, ancak çoğu zaman çocuğa vurmak, tokat atmak veya çocuğu yakmak gibi eylemleri içerir. Fiziksel istismar, çocuğa uzun mesafeler koşmak gibi acı veren görevleri yaptırmayı da içerebilir.

Cinsel istismar, bir kişi, yetişkinler veya çocuklar, çocuğun rızası olmadan bir çocuğa dokunduğunda, okşadığında veya oral seks yaptığında meydana gelir. Bu tür istismar tecavüz, taciz ve cinsel istismarı içerebilir. Cinsel istismar mağdurları ihanet, suçluluk ve utanç duyguları yaşayabilirler.

İhmal, bir çocuğa gelişimi için gerekli olan temel hizmetleri ve kaynakları sağlamadaki başarısızlıktır. Bu, yeterli yiyecek sağlamamayı, yeterli barınma sağlamamayı veya yeterli giysi sağlamamayı içerebilir. İhmal aynı zamanda bir çocuğun yardım çığlıklarını görmezden gelerek duygusal iyiliğini ihmal etmeyi de içerebilir.

Dört istismar türünün her biri farklı semptomlarla karakterize edilir: duygusal istismar korku ve utançla, fiziksel istismar acı ve yaralanmayla, cinsel istismar istenmeyen cinsel temasla ve ihmal çocuğu temel ihtiyaçlardan yoksun bırakarak karakterize edilir. Bir tür istismara maruz kalan çocukların hepsinin dördünü de yaşamayacağını belirtmek önemlidir. Örneğin, fiziksel istismara uğrayan bir çocuk cinsel istismara uğramayabilir. Tersine, cinsel istismara uğrayan bir çocuk birden fazla istismar türü yaşayabilir.

Her çocuk istismarı türünün farklı belirtileri vardır ve farklı nedenlere dayanır. Muhtemel istismarı belirleyebilmeniz ve mağdura yardım edebilmeniz için farklı istismar türlerinin farkında olmanız oldukça önemlidir.

Bir Çocuk İstismarını Bildirin

Çocukların maruz kaldığı bir istismar, ihmal, kötü  muamele, saldırı, sömürü veya müstehcenliğe konu bir durum söz konusu olduğunda olayı detaylarıyla beraber yardim@ukaim.org adresine bildirin.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>