İnternette Güvende Kalın

İnternette Güvende Kalın veya www.internetteguvendekalin.com çocuklarda dahil olmak üzere bireylerin ve kurumların internet ve bilişim teknolojilerini kullanırken karşılaşabilecekleri riskler ve alınması gereken önlemler hakkında yüzlerce bilgilerici içeriğe sahip bir sosyal sorumluluk platformudur. İnternet kullanımı için uzmanların gerekli tavsiyelerini bu sayfada bulabilirsiniz. Bu tavsiyelerle amaçlanan, çocuklarınızın çevrimiçi güvenliğine yönelik ölçülü ve doğru yaklaşımı benimsetmektir.