Timak

Timak veya Tim Arama Kurtarma Derneği, bizimle doğal afetler bölgelerinde kaybolan veya gıda, yiyecek yardımı yapılması gereken çocukların tespiti ve gerekli müdahalelerde çalışmaktadır.